Clarin.dk

Jysk ordbog, 17. april, 2011, xml-udgave

							<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CMD xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.clarin.eu/cmd http://infra.clarin.dk/cmd/dkclarin-lex-md-schema.xsd">
<Header>
<MdCreator>DK-CLARIN</MdCreator>
<MdProfile>https://infra.clarin.dk/cmd/dkclarin-lex-profile-instance.xml</MdProfile>
</Header>
<Components>
<olac>
<conformsTo>LEX</conformsTo>
<contributor olac-role="sponsor">DK-CLARIN</contributor>
<contributor olac-role="depositor">jyskordbog.dk</contributor>
<description xml:lang="da">
          Jysk Ordbog dækker dialekterne i Jylland i perioden ca. 1700-1920. Den færdige ordbog vil rumme ca. 55.000 lemmaer (ofte med sublemmaer). Der redegøres for ords (1) udtale (i grov, men let udvidet Dania), (2) bøjning, (3) betydning(er), (4) udbredelsesområde og (5) oprindelse. Ordenes anvendelse vises vha. citater.
        </description>
<description xml:lang="en">
          Jysk Ordbog covers the dialects of Jutland c. 1700-1920. When finished the dictionary will contain c. 55.000 lemmas (often including sublemmas). The word information comprises (1) pronunciation (in a simple, slightly extended Dania), (2) inflection, (3) meaning(s), (4) range, and (5) origin. Usage is shown by quotations.
        </description>
<identifier>4c8c2ff6-75c0-40d2-b1b4-4f045ab71bcd</identifier>
<language>da</language>
<publisher>Skautrup centeret, Jysk ordbog</publisher>
<title>Jysk ordbog, 17. april, 2011, xml-udgave</title>
<type olac-linguistic-type="Lexicon">Data</type>
</olac>
<DKCLARIN-dkclarin>
<CPsId>Aflevering_til_CLARIN.zip</CPsId>
<externalUri>http://www.jyskordbog.dk/ordbog</externalUri>
</DKCLARIN-dkclarin>
<DKCLARIN-lex>
<lexicalUnit n="lemma" xml:lang="da">17800</lexicalUnit>
<noLanguages>1</noLanguages>
<ortography>Phonetic transcription (simple, slightly extended Dania)</ortography>
<dialect>Jutlandic</dialect>
<geographicCoverage>Jutland</geographicCoverage>
</DKCLARIN-lex>
</Components>
</CMD>

						

Denne ressources indholdsdata er dækket af licensen Clarin.dk Public License som du IKKE har accepteret. Klik her for at læse og acceptere licensen.