Clarin.dk

Dette website bruger cookies

clarin3gl-10-AHJ+BSP+CFR+NJK

              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Session xmlns="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/IMDI">
    <Name>clarin3gl-10-AHJ+BSP+CFR+NJK</Name>
    <Title>clarin3gl-10-AHJ+BSP+CFR+NJK</Title>
    <Date>2010-05-27</Date>
    <Description>Gruppesamtale foretaget i et klasselokale på Sukkertoppen Htx.</Description>
    <Description LanguageId="ISO639-2:dan">Gruppesamtale foretaget i et klasselokale på Sukkertoppen Htx.</Description>
    <MDGroup>
      <Location>
        <Continent Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Continents.xml" Type="ClosedVocabulary">Europe</Continent>
        <Country Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Countries.xml" Type="ClosedVocabulary">Denmark</Country>
        <Region>Sjælland</Region>
        <Region>København</Region>
        <Address>Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby</Address>
      </Location>
      <Project>
        <Name>DGCSS DK Clarin Leverance</Name>
        <Title>DGCSS DK Clarin Leverance</Title>
        <Id>2a7671c4-0985-43f6-8113-e7cbf5b15693</Id>
        <Contact>
          <Name>Andreas Stæhr / Michael Barner-Rasmussen / Frans Gregersen</Name>
          <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Copenhagen S. Denmark.</Address>
          <Email>andst@hum.ku.dk, mbr@hum.ku.dk, fg@hum.ku.dk</Email>
          <Organisation>DGCSS, NFI, KUA</Organisation>
        </Contact>
        <Description>Talesprogsfiler på nettet
Med nyt projekt får Sprogforandringscentret mulighed for at formidle kendskab til dansk talesprog via nettet 

Sprogforandringscentret deltager i Clarin DK-projektet (http://www.dkclarin.ku.dk/) om at opbygge en såkaldt forskningsinfrastruktur for humanistiske forskere. 

Clarin - et interaktivt bibliotek 
En forskningsinfrastruktur kan man bedst se som et interaktivt bibliotek: I Biblioteket ligger en kolossal mængde tekster og forskerne og andre interesserede kan så søge sig frem til den eller dem han eller hun vil arbejde med. Når forskeren så har bearbejdet materialet, lægger hun sin ændrede version ind i databanken. CLARIN DK er et konsortium med mange partnere. 

Formålet med Clarin 
Formålet med projektet er at udvikle dansk sprogteknologisk forskning og at udarbejde et undervisningsforløb i dansk talesprog, der kan downloades fra nettet. På den måde kan vi hjælpe med at gøre undervisningen i dansk talesprog lettere tilgængelig og mere overskuelig for både undervisere og elever. 

Clarin vil understøtte udbredelsen af kendskabet til sociolingvistikken, og offentligheden vil få indblik i hvad vi arbejder med her på centret, og hvordan vi gør det. 

Projektkoordinatorer på KU 
Projektet koordineres af CST (Center for Sprogteknologi) på KU. Sprogforandringscentret bidrager med eksempler på dansk talesprog, som kan bruges til forskning og undervisning i emnet på universiteter og gymnasier. Centrets opgave er at indsamle datamateriale og at udskrive og analysere det. Indsamlingen udføres af de videnskabelige assistenter Andreas Stæhr og Signe Schøning på københavnske gymnasier. 

Signe Schøning fortæller om Clarin DK: "Materialet består af interview med enkeltpersoner og af gruppesamtaler med de samme enkeltpersoner. Begge situationer bliver optaget på en lydoptager og på video. I gruppesamtalerne er der et kamera på hver deltager så man kan analysere samspillet mellem fx mimik og talens indhold. Ser deltagerne sure ud når de siger noget surt, eller ser de omvendt netop undskyldende ud for at de andre ikke bliver fornærmede." 

Datamaterialet bliver udskrevet og analyseret på Sprogforandringscentret på samme måde, som centrets øvrige data bliver behandlet. Udskrifterne og analyserne skal sammen med lyd- og videooptagelserne lægges ud på nettet og indbyder ved at vise centrets indsamlings- og arbejdsprocedurer andre til at berige data. 

Samarbejdspartnere, finansiering og projektets varighed 
Visionen i det europæiske Clarin-projekt er at oprette en humanistisk forskningsinfrastruktur (http://www.clarin.eu/) med talesprogstekster på alle europæiske sprog som er tilgængelig for alle der vil forske. 

Det danske Clarin-projekt er et selvstændigt projekt som skal forberede Danmarks deltagelse i det europæiske netværk. 

CLARIN DK er finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 

I samarbejdet indgår otte førende danske uddannelses- og formidlingsinstitutioner. For Sprogforandringscentrets vedkommende er de umiddelbare kolleger en gruppe på SDU under ledelse af Johs. Wagner og CBS ved Peter Juel Henrichsen. CST deltager også i den arbejdsgruppe der beskæftiger sig med talesprog. 

CLARIN DK-projektet løber fra januar 2008 til juni 2011, men vi regner med at aflevere filerne til databanken 2010 er udløbet. CLARIN fortsætter muligvis som en del af en større integreret forskningsinfrastruktur for 'digital humaniora'. 

Kontakt: ang. Sprogforandringscentret i CLARIN DK: Signe Schøning på sws@hum.ku.dk eller Frans Gregersen på fg@hum.ku.dk.</Description>
      </Project>
      
      <Content>
        <Genre Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Content-Genre.xml" Type="OpenVocabulary">Discourse</Genre>
        <SubGenre Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Content-SubGenre-Discourse.xml" Type="OpenVocabularyList">Group conversation</SubGenre>
        <Task Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Content-Task.xml" Type="OpenVocabulary">The informants talk about pictures</Task>
        <Modalities Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Content-Modalities.xml" Type="OpenVocabularyList">speech, gestures, pointing-gestures, eye-gaze</Modalities>
        <Subject Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Content-Subject.xml" Type="OpenVocabularyList">Unknown</Subject>
        <CommunicationContext>
          <Interactivity Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Content-Interactivity.xml" Type="ClosedVocabulary">interactive</Interactivity>
          <PlanningType Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Content-PlanningType.xml" Type="ClosedVocabulary">planned</PlanningType>
          <Involvement Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Content-Involvement.xml" Type="ClosedVocabulary">Unknown</Involvement>
          <SocialContext Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Content-SocialContext.xml" Type="ClosedVocabulary">Controlled environment</SocialContext>
          <EventStructure Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Content-EventStructure.xml" Type="ClosedVocabulary">Dialogue</EventStructure>
          <Channel Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Content-Channel.xml" Type="ClosedVocabulary">Face to Face</Channel>
        </CommunicationContext>
        <Languages>
          <Description>Bør være tom.</Description>
          <Language>
            <Id>ISO639-3:dan</Id>
            <Name Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MPI-Languages.xml" Type="OpenVocabulary">dan</Name>
            <Dominant>true</Dominant>
            <SourceLanguage>true</SourceLanguage>
            <TargetLanguage>true</TargetLanguage>
            <Description>Overordnet beskrivelse af sproget i sessionen.

På Dansk.</Description>
          </Language>
        </Languages>
        <Keys>
          <Key Name="InteractionType" Type="OpenVocabulary">Face_to_face</Key>
          <Key Name="NumberOfParticipants" Type="OpenVocabulary">4</Key>
        </Keys>
        <Description>Gruppesamtale med 4 informanter.</Description>
      </Content>
      <Actors>
        
        <Actor ResourceRef="MF-3 MF-2 MF-1 WR-6">
          <Role Type="OpenVocabulary">Informant</Role>
          <Name>Andreas Hennings Jespersen</Name>
          <FullName>Andreas Hennings Jespersen</FullName>
          <Code>AHJ</Code>
          <FamilySocialRole Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Actor-FamilySocialRole.xml" Type="OpenVocabularyList">Student</FamilySocialRole>    
      <Languages>
            
            <Language>
              <Id>ISO639-3:dan</Id>
              <Name Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MPI-Languages.xml" Type="OpenVocabulary">dan</Name>
              <MotherTongue>true</MotherTongue>
              <PrimaryLanguage>true</PrimaryLanguage>
              <Description>Evt. beskrivelse af informantens sprog (evt. dialektinfo?)

På Dansk.</Description>
            </Language>
          </Languages>
          <EthnicGroup Type="OpenVocabulary"/>
          <Age>17/18</Age>
          <BirthDate>1992</BirthDate>
          <Sex Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Actor-Sex.xml" Type="ClosedVocabulary">Male</Sex>
          <Education>Gymnasie student</Education>
          <Anonymized>false</Anonymized>
          <Contact>
            <Name>Navn</Name>
            <Address>Adresse</Address>
            <Email>Emain</Email>
            <Organisation>evt. organisation</Organisation>
          </Contact>
          <Keys>
            <Key Name="BirthPlace" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
            <Key Name="SocialClass" Type="OpenVocabulary">unspecified</Key>
            <Key Name="Anomalies" Type="OpenVocabulary">unspecified</Key>
            <Key Name="Citizenship" Type="OpenVocabulary">unspecified</Key>
          </Keys>
          
        </Actor>
        <Actor>
          <Role Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Actor-Role.xml" Type="OpenVocabularyList">Informant</Role>
          <Name>Billy Skotte Parker</Name>
          <FullName>Billy Skotte Parker</FullName>
          <Code>BSP</Code>
          <FamilySocialRole Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Actor-FamilySocialRole.xml" Type="OpenVocabularyList">Student</FamilySocialRole>
          <Languages>
            
          </Languages>
          <EthnicGroup Type="OpenVocabulary"/>
          <Age>17/18</Age>
          <BirthDate>1992</BirthDate>
          <Sex Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Actor-Sex.xml" Type="ClosedVocabulary">Male</Sex>
          <Education>Gymnasie student</Education>
          <Anonymized>Unspecified</Anonymized>
          <Contact>
            
            
            
            
          </Contact>
          
          
        </Actor>
        <Actor>
          <Role Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Actor-Role.xml" Type="OpenVocabularyList">Informant</Role>
          <Name>Christian Flensted Rasmussen </Name>
          <FullName>Christian Flensted Rasmussen </FullName>
          <Code>CFR</Code>
          <FamilySocialRole Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Actor-FamilySocialRole.xml" Type="OpenVocabularyList">Student</FamilySocialRole>
          <Languages>
            
          </Languages>
          <EthnicGroup Type="OpenVocabulary"/>
          <Age>17/18</Age>
          <BirthDate>1992</BirthDate>
          <Sex Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Actor-Sex.xml" Type="ClosedVocabulary">Male</Sex>
          <Education>Gymnasie student</Education>
          <Anonymized>Unspecified</Anonymized>
          <Contact>
            
            
            
            
          </Contact>
          
          
        </Actor>
        <Actor>
          <Role Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Actor-Role.xml" Type="OpenVocabularyList">Informant</Role>
          <Name>Nilas Aleksander Johman Kjærulff</Name>
          <FullName>Nilas Aleksander Johman Kjærulff</FullName>
          <Code>NJK</Code>
          <FamilySocialRole Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Actor-FamilySocialRole.xml" Type="OpenVocabularyList">Student</FamilySocialRole>
          <Languages>
            
          </Languages>
          <EthnicGroup Type="OpenVocabulary"/>
          <Age>17/19</Age>
          <BirthDate>Unspecified</BirthDate>
          <Sex Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Actor-Sex.xml" Type="ClosedVocabulary">Male</Sex>
          <Education>Gymnasie student</Education>
          <Anonymized>Unspecified</Anonymized>
          <Contact>
            
            
            
            
          </Contact>
          
          
        </Actor>
      </Actors>
    </MDGroup>
    <Resources>
      <MediaFile ResourceId="MF-4">
        <ResourceLink>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__BSP_.mov</ResourceLink>
        <Type Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Type.xml" Type="ClosedVocabulary">video</Type>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Format.xml" Type="OpenVocabulary">video/quicktime</Format>
        <Size>997.128.844</Size>
        <Quality>3</Quality>
        <RecordingConditions>kamera direkte på informanten</RecordingConditions>
        <TimePosition>
          <Start>00:00:00:0</Start>
          <End>00:52:33</End>
        </TimePosition>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          <Description>Beskrivelse af evt. licensbetingelser for adgangen til korpus. På Dansk.</Description>
        </Access>
        <Description>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__BSP_.mov</Description>
        <Keys>
          <Key Name="StrictSpeakerSeparation" Type="OpenVocabulary">Yes</Key>
          <Key Name="RoomLayout" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneType" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophonePosition" Type="OpenVocabulary">Neck</Key>
          <Key Name="MicrophoneTarget" Type="OpenVocabulary">LSL</Key>
          <Key Name="Compressor" Type="OpenVocabulary">H.264</Key>
          <Key Name="VideoSoundCompression" Type="OpenVocabulary">AAC</Key>
          <Key Name="VideoSoundSampleRate" Type="OpenVocabulary">48Khz</Key>
          <Key Name="NoOfChannels" Type="OpenVocabulary"/>
          <Key Name="SampleRate" Type="OpenVocabulary">obligatory for audio</Key>
          <Key Name="SampleDepth" Type="OpenVocabulary">obligatory for audio</Key>
        </Keys>
      </MediaFile>
      <MediaFile ResourceId="MF-2">
        <ResourceLink>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__AHJ_.mov</ResourceLink>
        <Type Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Type.xml" Type="ClosedVocabulary">video</Type>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Format.xml" Type="OpenVocabulary">video/quicktime</Format>
        <Size>1.725.535.590</Size>
        <Quality>3</Quality>
        <RecordingConditions>kamera direkte på informanten</RecordingConditions>
        <TimePosition>
          <Start>00:00:00:0</Start>
          <End>00:52:33</End>
        </TimePosition>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          <Description>Beskrivelse af evt. licensbetingelser for adgangen til korpus. På Dansk.</Description>
        </Access>
        <Description>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__AHJ_.mov</Description>
        <Keys>
          <Key Name="StrictSpeakerSeparation" Type="OpenVocabulary">Yes</Key>
          <Key Name="RoomLayout" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneType" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophonePosition" Type="OpenVocabulary">Neck</Key>
          <Key Name="MicrophoneTarget" Type="OpenVocabulary">BZL</Key>
          <Key Name="Compressor" Type="OpenVocabulary">H.264</Key>
          <Key Name="VideoSoundCompression" Type="OpenVocabulary">AAC</Key>
          <Key Name="VideoSoundSampleRate" Type="OpenVocabulary">48Khz</Key>
          <Key Name="NoOfChannels" Type="OpenVocabulary"/>
          <Key Name="SampleRate" Type="OpenVocabulary">obligatory for audio</Key>
          <Key Name="SampleDepth" Type="OpenVocabulary">obligatory for audio</Key>
        </Keys>
      </MediaFile>
      <MediaFile ResourceId="MF-1">
        <ResourceLink>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__AHJ_.wav</ResourceLink>
        <Type Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Type.xml" Type="ClosedVocabulary">audio</Type>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Format.xml" Type="OpenVocabulary">audio/x-wav</Format>
        <Size>302.699.564</Size>
        <Quality>5</Quality>
        
        <TimePosition>
          <Start>00:00:00:0</Start>
          <End>00:52:33</End>
        </TimePosition>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          <Description>Beskrivelse af evt. licensbetingelser for adgangen til korpus.

På Dansk.</Description>
        </Access>
        <Description>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__AHJ_.wav</Description>
        <Keys>
          <Key Name="StrictSpeakerSeparation" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="RoomLayout" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneType" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophonePosition" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneTarget" Type="OpenVocabulary">BZL</Key>
          <Key Name="Compressor" Type="OpenVocabulary">For video file, optional</Key>
          <Key Name="VideoSoundCompression" Type="OpenVocabulary">obligatory for video</Key>
          <Key Name="VideoSoundSampleRate" Type="OpenVocabulary">obligatory for video</Key>
          <Key Name="NoOfChannels" Type="OpenVocabulary">1</Key>
          <Key Name="SampleRate" Type="OpenVocabulary">48Khz</Key>
          <Key Name="SampleDepth" Type="OpenVocabulary">16bit</Key>
        </Keys>
      </MediaFile>
      <MediaFile ResourceId="MF-3">
        <ResourceLink>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__CFR_.mov</ResourceLink>
        <Type Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Type.xml" Type="ClosedVocabulary">video</Type>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Format.xml" Type="OpenVocabulary">video/quicktime</Format>
        <Size>1.084.490.585</Size>
        <Quality>3</Quality>
        <RecordingConditions>kamera direkte på informanten</RecordingConditions>
        <TimePosition>
          <Start>00:00:00:0</Start>
          <End>00:52:33</End>
        </TimePosition>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          <Description>Beskrivelse af evt. licensbetingelser for adgangen til korpus.

På Dansk.</Description>
        </Access>
        <Description>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__CFR_.mov</Description>
        <Keys>
          <Key Name="StrictSpeakerSeparation" Type="OpenVocabulary">Yes</Key>
          <Key Name="RoomLayout" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneType" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophonePosition" Type="OpenVocabulary">Neck</Key>
          <Key Name="MicrophoneTarget" Type="OpenVocabulary">NDK</Key>
          <Key Name="Compressor" Type="OpenVocabulary">H.264</Key>
          <Key Name="VideoSoundCompression" Type="OpenVocabulary">AAC</Key>
          <Key Name="VideoSoundSampleRate" Type="OpenVocabulary">48Khz</Key>
          <Key Name="NoOfChannels" Type="OpenVocabulary"/>
          <Key Name="SampleRate" Type="OpenVocabulary">obligatory for audio</Key>
          <Key Name="SampleDepth" Type="OpenVocabulary">obligatory for audio</Key>
        </Keys>
      </MediaFile>
      <MediaFile ResourceId="MF-6">
        <ResourceLink>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__NJK_.mov</ResourceLink>
        <Type Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Type.xml" Type="ClosedVocabulary">video</Type>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Format.xml" Type="OpenVocabulary">video/quicktime</Format>
        <Size>1.069.416.278</Size>
        <Quality>3</Quality>
        <RecordingConditions>kamera direkte på informanten</RecordingConditions>
        <TimePosition>
          <Start>00:00:00:0</Start>
          <End>00:52:33</End>
        </TimePosition>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          <Description>Beskrivelse af evt. licensbetingelser for adgangen til korpus. På Dansk.</Description>
        </Access>
        <Description>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__NJK_.mov</Description>
        <Keys>
          <Key Name="StrictSpeakerSeparation" Type="OpenVocabulary">Yes</Key>
          <Key Name="RoomLayout" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneType" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophonePosition" Type="OpenVocabulary">Neck</Key>
          <Key Name="MicrophoneTarget" Type="OpenVocabulary">MHK</Key>
          <Key Name="Compressor" Type="OpenVocabulary">H.264</Key>
          <Key Name="VideoSoundCompression" Type="OpenVocabulary">AAC</Key>
          <Key Name="VideoSoundSampleRate" Type="OpenVocabulary">48Khz</Key>
          <Key Name="NoOfChannels" Type="OpenVocabulary"/>
          <Key Name="SampleRate" Type="OpenVocabulary">obligatory for audio</Key>
          <Key Name="SampleDepth" Type="OpenVocabulary">obligatory for audio</Key>
        </Keys>
      </MediaFile>
      <MediaFile ResourceId="MF-7">
        <ResourceLink>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__BSP_.wav</ResourceLink>
        <Type Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Type.xml" Type="ClosedVocabulary">audio</Type>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Format.xml" Type="OpenVocabulary">audio/x-wav</Format>
        <Size>302.699.564</Size>
        <Quality>5</Quality>
        
        <TimePosition>
          <Start>00:00:00:0</Start>
          <End>00:52:33</End>
        </TimePosition>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          <Description>Beskrivelse af evt. licensbetingelser for adgangen til korpus. På Dansk.</Description>
        </Access>
        <Description>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__BSP_.wav</Description>
        <Keys>
          <Key Name="StrictSpeakerSeparation" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="RoomLayout" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneType" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophonePosition" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneTarget" Type="OpenVocabulary">LSL</Key>
          <Key Name="Compressor" Type="OpenVocabulary">For video file, optional</Key>
          <Key Name="VideoSoundCompression" Type="OpenVocabulary">obligatory for video</Key>
          <Key Name="VideoSoundSampleRate" Type="OpenVocabulary">obligatory for video</Key>
          <Key Name="NoOfChannels" Type="OpenVocabulary">1</Key>
          <Key Name="SampleRate" Type="OpenVocabulary">48Khz</Key>
          <Key Name="SampleDepth" Type="OpenVocabulary">16bit</Key>
        </Keys>
      </MediaFile>
      <MediaFile ResourceId="MF-8">
        <ResourceLink>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__CFR_.wav</ResourceLink>
        <Type Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Type.xml" Type="ClosedVocabulary">audio</Type>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Format.xml" Type="OpenVocabulary">audio/x-wav</Format>
        <Size>302.699.564</Size>
        <Quality>5</Quality>
        
        <TimePosition>
          <Start>00:00:00:0</Start>
          <End>00:52:33</End>
        </TimePosition>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          <Description>Beskrivelse af evt. licensbetingelser for adgangen til korpus. På Dansk.</Description>
        </Access>
        <Description>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__CFR_.wav</Description>
        <Keys>
          <Key Name="StrictSpeakerSeparation" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="RoomLayout" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneType" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophonePosition" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneTarget" Type="OpenVocabulary">MHK</Key>
          <Key Name="Compressor" Type="OpenVocabulary">For video file, optional</Key>
          <Key Name="VideoSoundCompression" Type="OpenVocabulary">obligatory for video</Key>
          <Key Name="VideoSoundSampleRate" Type="OpenVocabulary">obligatory for video</Key>
          <Key Name="NoOfChannels" Type="OpenVocabulary">1</Key>
          <Key Name="SampleRate" Type="OpenVocabulary">48Khz</Key>
          <Key Name="SampleDepth" Type="OpenVocabulary">16bit</Key>
        </Keys>
      </MediaFile>
      <MediaFile ResourceId="MF-9">
        <ResourceLink>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__NJK_.wav</ResourceLink>
        <Type Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Type.xml" Type="ClosedVocabulary">audio</Type>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Format.xml" Type="OpenVocabulary">audio/x-wav</Format>
        <Size>302.699.564</Size>
        <Quality>5</Quality>
        
        <TimePosition>
          <Start>00:00:00:0</Start>
          <End>00:52:33</End>
        </TimePosition>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          <Description>Beskrivelse af evt. licensbetingelser for adgangen til korpus. På Dansk.</Description>
        </Access>
        <Description>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK__NJK_.wav</Description>
        <Keys>
          <Key Name="StrictSpeakerSeparation" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="RoomLayout" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneType" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophonePosition" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneTarget" Type="OpenVocabulary">NDK</Key>
          <Key Name="Compressor" Type="OpenVocabulary">For video file, optional</Key>
          <Key Name="VideoSoundCompression" Type="OpenVocabulary">obligatory for video</Key>
          <Key Name="VideoSoundSampleRate" Type="OpenVocabulary">obligatory for video</Key> 
         <Key Name="NoOfChannels" Type="OpenVocabulary">1</Key>
          <Key Name="SampleRate" Type="OpenVocabulary">48Khz</Key>
          <Key Name="SampleDepth" Type="OpenVocabulary">16bit</Key>
        </Keys>
      </MediaFile>
      <MediaFile ResourceId="MF-10">
        <ResourceLink>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK.mov</ResourceLink>
        <Type Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Type.xml" Type="ClosedVocabulary">video</Type>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/MediaFile-Format.xml" Type="OpenVocabulary">video/quicktime</Format>
        <Size>1.107.612.350</Size>
        <Quality>3</Quality>
        <RecordingConditions>Kamera på alle informanter</RecordingConditions>
        <TimePosition>
          <Start>00:00:00:0</Start>
          <End>00:52:33</End>
        </TimePosition>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          <Description>Beskrivelse af evt. licensbetingelser for adgangen til korpus. På Dansk.</Description>
        </Access>
        <Description>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK.mov</Description>
        <Keys>
          <Key Name="StrictSpeakerSeparation" Type="OpenVocabulary">Yes</Key>
          <Key Name="RoomLayout" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophoneType" Type="OpenVocabulary">optional</Key>
          <Key Name="MicrophonePosition" Type="OpenVocabulary">Neck</Key>
          <Key Name="MicrophoneTarget" Type="OpenVocabulary">BZL,LSL,MHK,NDK</Key>
          <Key Name="Compressor" Type="OpenVocabulary">H.264</Key>
          <Key Name="VideoSoundCompression" Type="OpenVocabulary">AAC</Key>
          <Key Name="VideoSoundSampleRate" Type="OpenVocabulary">48Khz</Key>
          <Key Name="NoOfChannels" Type="OpenVocabulary"/>
          <Key Name="SampleRate" Type="OpenVocabulary">obligatory for audio</Key>
          <Key Name="SampleDepth" Type="OpenVocabulary">obligatory for audio</Key>
        </Keys>
      </MediaFile>
      <WrittenResource ResourceId="WR-2">
        <ResourceLink>Gruppesamtaleguide_Clarin.docx</ResourceLink>
        
        <Date>2010-02-23</Date>
        <Type Type="OpenVocabulary">Document</Type>
        <SubType Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-SubType.xml" Type="OpenVocabularyList">DOCX</SubType>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-Format.xml" Type="OpenVocabulary">application/docx</Format>
        <Size Type="OpenVocabulary">14.097</Size>
        <Validation>
          <Type Type="OpenVocabulary">Unspecified</Type>
          <Methodology Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Validation-Methodology.xml" Type="ClosedVocabulary">Unspecified</Methodology>
          <Level>Unspecified</Level>
          
        </Validation>
        <Derivation Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-Derivation.xml" Type="ClosedVocabulary">Annotation</Derivation>
        <CharacterEncoding>utf-8</CharacterEncoding>
        <ContentEncoding>OOXML</ContentEncoding>
        <LanguageId Type="OpenVocabulary">ISO639-3:dan</LanguageId>
        <Anonymized>false</Anonymized>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          
        </Access>
        <Description>Gruppesamtaleguide_Clarin.docx</Description>
        <Keys>
          <Key Name="AnnotationLevel" Type="OpenVocabulary">N/A</Key>
          <Key Name="AnnotationSublevel" Type="OpenVocabulary">N/A</Key>
          <Key Name="AnnotationFormat" Type="OpenVocabulary">N/A</Key>
          <Key Name="AnnotationMode" Type="OpenVocabulary">N/A</Key>
          <Key Name="Proof Reading" Type="OpenVocabulary">N/A</Key>
          <Key Name="Proof Reading Date" Type="OpenVocabulary">N/A</Key>
          <Key Name="Proof Reading ID" Type="OpenVocabulary">N/A</Key>
          <Key Name="Tagset" Type="OpenVocabulary">N/A</Key>
          <Key Name="BasedOn" Type="OpenVocabulary">N/A</Key>
          <Key Name="Requires" Type="OpenVocabulary">N/A</Key>
        </Keys>
      </WrittenResource>
      <WrittenResource ResourceId="WR-6">
        <ResourceLink>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK.TextGrid</ResourceLink>
        <MediaResourceLink>clarin3gl-10-AHJ+BSP+CFR+NJK (???).wav</MediaResourceLink>
        <Date>Unspecified</Date>
        <Type Type="OpenVocabulary">Document</Type>
        <SubType Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-SubType.xml" Type="OpenVocabularyList">TextGrid</SubType>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-Format.xml" Type="OpenVocabulary">text/praat-textgrid</Format>
        <Size Type="OpenVocabulary">14</Size>
        <Validation>
          <Type Type="OpenVocabulary">Unspecified</Type>
          <Methodology Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Validation-Methodology.xml" Type="ClosedVocabulary">Unspecified</Methodology>
          <Level>Unspecified</Level>
          
        </Validation>
        <Derivation Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-Derivation.xml" Type="ClosedVocabulary">Annotation</Derivation>
        <CharacterEncoding>utf-8</CharacterEncoding>
        
        <LanguageId Type="OpenVocabulary">ISO639-3:dan</LanguageId>
        <Anonymized>false</Anonymized>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          
        </Access>
        <Description>clarin3gl-10-AHJ-BSP-CFR-NJK.TextGrid</Description>
        <Keys>
          <Key Name="AnnotationLevel" Type="OpenVocabulary">Ortografi, PoS, Lydskrift, IIV</Key>
          <Key Name="AnnotationSublevel" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="AnnotationFormat" Type="OpenVocabulary">Praat</Key>
          <Key Name="AnnotationMode" Type="OpenVocabulary">manual, automatic, automatic, manual</Key>
          <Key Name="Proof Reading" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Proof Reading Date" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Proof Reading ID" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Tagset" Type="OpenVocabulary">Retskrivningsordbogen</Key>
          <Key Name="BasedOn" Type="OpenVocabulary"/>
          <Key Name="Requires" Type="OpenVocabulary"/>
        </Keys>
      </WrittenResource>
      <WrittenResource ResourceId="WR-1">
        <ResourceLink>DGCSS_PoS_manual.docx</ResourceLink>
        
        <Date>Unspecified</Date>
        <Type Type="OpenVocabulary">Unspecified</Type>
        <SubType Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-SubType.xml" Type="OpenVocabularyList">Unspecified</SubType>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-Format.xml" Type="OpenVocabulary">application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</Format>
        <Size Type="OpenVocabulary"/>
        <Validation>
          <Type Type="OpenVocabulary">Unspecified</Type>
          <Methodology Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Validation-Methodology.xml" Type="ClosedVocabulary">Unspecified</Methodology>
          <Level>Unspecified</Level>
          
        </Validation>
        <Derivation Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-Derivation.xml" Type="ClosedVocabulary">Original</Derivation>
        <CharacterEncoding>utf-8</CharacterEncoding>
        <ContentEncoding>OOXML</ContentEncoding>
        <LanguageId Type="OpenVocabulary">ISO639-3:dan</LanguageId>
        <Anonymized>Unspecified</Anonymized>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">academic access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          
        </Access>
        <Description>DGCSS_PoS_manual.docx</Description>
        <Keys>
          <Key Name="AnnotationLevel" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="AnnotationSublevel" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="AnnotationFormat" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="AnnotationMode" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Proof Reading" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Proof Reading Date" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Proof Reading ID" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Tagset" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="BasedOn" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Requires" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
        </Keys>
      </WrittenResource>
      <WrittenResource ResourceId="WR-3">
        <ResourceLink>DGCSS_Lydskrift_manual.docx</ResourceLink>
        
        <Date>Unspecified</Date>
        <Type Type="OpenVocabulary">Unspecified</Type>
        <SubType Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-SubType.xml" Type="OpenVocabularyList">Unspecified</SubType>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-Format.xml" Type="OpenVocabulary">application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</Format>
        <Size Type="OpenVocabulary"/>
        <Validation>
          <Type Type="OpenVocabulary">Unspecified</Type>
          <Methodology Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Validation-Methodology.xml" Type="ClosedVocabulary">Unspecified</Methodology>
          <Level>Unspecified</Level>
          
        </Validation>
        <Derivation Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-Derivation.xml" Type="ClosedVocabulary">Original</Derivation>
        <CharacterEncoding>utf-8</CharacterEncoding>
        <ContentEncoding>OOXML</ContentEncoding>
        <LanguageId Type="OpenVocabulary">ISO639-3:dan</LanguageId>
        <Anonymized>Unspecified</Anonymized>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">academic access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation>
          </Contact>
          
        </Access>
        <Description>DGCSS_Lydskrift_manual.docx</Description>
        <Keys>
          <Key Name="AnnotationLevel" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="AnnotationSublevel" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="AnnotationFormat" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="AnnotationMode" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Proof Reading" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Proof Reading Date" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Proof Reading ID" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Tagset" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="BasedOn" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Requires" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
        </Keys>
      </WrittenResource>
      <WrittenResource ResourceId="WR-4">
        <ResourceLink>DGCSS_IIV_Manual.Docx</ResourceLink>
        
        <Date>Unspecified</Date>
        <Type Type="OpenVocabulary">Unspecified</Type>
        <SubType Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-SubType.xml" Type="OpenVocabularyList">Unspecified</SubType>
        <Format Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-Format.xml" Type="OpenVocabulary">application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</Format>
        <Size Type="OpenVocabulary"/>
        <Validation>
          <Type Type="OpenVocabulary">Unspecified</Type>
          <Methodology Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/Validation-Methodology.xml" Type="ClosedVocabulary">Unspecified</Methodology>
          <Level>Unspecified</Level>
          
        </Validation>
        <Derivation Link="http://www.mpi.nl/IMDI/Schema/WrittenResource-Derivation.xml" Type="ClosedVocabulary">Original</Derivation>
        <CharacterEncoding>utf-8</CharacterEncoding>
        <ContentEncoding>OOXML</ContentEncoding>
        <LanguageId Type="OpenVocabulary">ISO639-3:dan</LanguageId>
        <Anonymized>Unspecified</Anonymized>
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary">public access</Availability>
          <Date>Unspecified</Date>
          <Owner>DGCSS, KUA</Owner>
          <Publisher>DGCSS, KUA</Publisher>
          <Contact>
            <Name>DGCSS, KUA</Name>
            <Address>Njalsgade 136, 5. DK-2300 Denmark</Address>
            <Email>dgcss@hum.ku.dk</Email>
            <Organisation>DGCSS, KUA</Organisation> 
         </Contact>
          
        </Access>
        <Description>DGCSS_IIV_Manual.Docx</Description>
        <Keys>
          <Key Name="AnnotationLevel" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="AnnotationSublevel" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="AnnotationFormat" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="AnnotationMode" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Proof Reading" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Proof Reading Date" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Proof Reading ID" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Tagset" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="BasedOn" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
          <Key Name="Requires" Type="OpenVocabulary">Unspecified</Key>
        </Keys>
      </WrittenResource>
      <Anonyms>
        
        <Access>
          <Availability Type="OpenVocabulary"/>
          <Date>Unspecified</Date>
          
          
          <Contact>
            
            
            
            
          </Contact>
          
        </Access>
      </Anonyms>
    </Resources>
    <References>
      
    </References>
  </Session>

            

Denne ressources indholdsdata kræver log ind med akademiske rettigheder. Log ind for at se om du har adgang.