Clarin.dk

Dette website bruger cookies

DK-CLARIN Almensprogligt korpus - offentlig del: tekster fra Folketinget.

              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CMD xmlns="http://www.clarin.eu/cmd/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CMDVersion="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.clarin.eu/cmd/ https://catalog.clarin.eu/ds/ComponentRegistry/rest/registry/profiles/clarin.eu:cr1:p_1288172614026/xsd">
 <Header>
  <MdCreator>CLARIN-DK-UCPH</MdCreator>
  <MdCreationDate>2015-11-23</MdCreationDate>
  <MdSelfLink>hdl:11221/90D2-4818-0040-0-3@md=cmdi</MdSelfLink>
  <MdProfile>clarin.eu:cr1:p_1288172614026</MdProfile>
  <MdCollectionDisplayName>CLARIN-DK-UCPH Repository</MdCollectionDisplayName>
 </Header>
 <Resources>
  <ResourceProxyList>
   <ResourceProxy id="lp_986010">
    <ResourceType mimetype="text/html">LandingPage</ResourceType>
    <ResourceRef>hdl:11221/90D2-4818-0040-0-3</ResourceRef>
   </ResourceProxy>
   <ResourceProxy id="_986006">
    <ResourceType mimetype="application/zip">Resource</ResourceType>
    <ResourceRef>hdl:11221/90D2-4818-0006-3</ResourceRef>
   </ResourceProxy>
   <ResourceProxy id="_986007">
    <ResourceType mimetype="application/zip">Resource</ResourceType>
    <ResourceRef>hdl:11221/90D2-4818-0007-1</ResourceRef>
   </ResourceProxy>
   <ResourceProxy id="_986008">
    <ResourceType mimetype="application/zip">Resource</ResourceType>
    <ResourceRef>hdl:11221/90D2-4818-0008-0</ResourceRef>
   </ResourceProxy>
   <ResourceProxy id="_986009">
    <ResourceType mimetype="text/plain">Resource</ResourceType>
    <ResourceRef>hdl:11221/90D2-4818-0009-E</ResourceRef>
   </ResourceProxy>
  </ResourceProxyList>
  <JournalFileProxyList/>
  <ResourceRelationList/>
 </Resources>
 <Components>
  <OLAC-DcmiTerms>
   <conformsTo>DKCLARIN_DATA</conformsTo>
   <contributor olac-role="editor">Jørg Asmussen</contributor>
   <contributor olac-role="sponsor">DK-CLARIN WP2.1</contributor>
   <contributor olac-role="depositor">dsl.dk</contributor>
   <created dcterms-type="W3CDTF">2010</created>
   <creator>dsl.dk</creator>
   <description xml:lang="da">Almesprogligt korpus. Teksterne er indsamlet fra diverse kilder. Teksterne er i TEIP5DKCALRIN-format, suppleret af annoteringer der dækker tokenisering, pos-tagging, lemmatisering mv. XML-filerne er samlet i en zip-fil.        Indsamlet i projektet DK-CLARIN (WP2.1). Den offentlige del af korpusset indeholder 7.352.818 tokens. Det komplette korpusset indeholder 45.042.904 tokens.</description>
   <format dcterms-type="IMT">application/xml</format>
   <identifier>hdl:11221/90D2-4818-0040-0</identifier>
   <issued dcterms-type="W3CDTF">2012-12-10</issued>
   <language olac-language="da">Danish</language>
   <publisher>dsl.dk</publisher>
   <title xml:lang="da">DK-CLARIN Almensprogligt korpus - offentlig del: tekster fra Folketinget.</title>
   <type>corpus</type>
  </OLAC-DcmiTerms>
 </Components>
</CMD>

            
              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CMD xmlns="http://www.clarin.eu/cmd/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CMDVersion="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.clarin.eu/cmd http://infra.clarin.dk/schemas/cmd/DKCLARIN-data-profile.xsd">
 <Header>
  <MdCreator>DK-CLARIN</MdCreator>
  <MdProfile>https://infra.clarin.dk/cmd/dkclarin-data-profile-instance.xml</MdProfile>
 </Header>
 <Resources/>
 <Components>
  <DKCLARIN-data-profile>
   <olac>
    <conformsTo>DKCLARIN_DATA</conformsTo>
    <contributor olac-role="editor">Jørg Asmussen</contributor>
    <contributor olac-role="sponsor">DK-CLARIN WP2.1</contributor>
    <contributor olac-role="depositor">dsl.dk</contributor>
    <created>2010-2011</created>
    <creator>dsl.dk</creator>
    <description xml:lang="da">Almesprogligt korpus. Teksterne er indsamlet fra diverse kilder. Teksterne er i TEIP5DKCALRIN-format, suppleret af annoteringer der dækker tokenisering, pos-tagging, lemmatisering mv. XML-filerne er samlet i en zip-fil.        Indsamlet i projektet DK-CLARIN (WP2.1). Den offentlige del af korpusset indeholder 7.352.818 tokens. Det komplette korpusset indeholder 45.042.904 tokens.</description>
    <format>corpus</format>
    <issued>2012-12-10</issued>
    <language>dansk</language>
    <publisher>dsl.dk</publisher>
    <title xml:lang="da">DK-CLARIN Almensprogligt korpus - offentlig del: tekster fra Folketinget.</title>
    <type>korpus</type>
   </olac>
   <DKCLARIN-dkclarin>
    <CPsId>DSL_public_folketinget_2008-2010</CPsId>
   </DKCLARIN-dkclarin>
  </DKCLARIN-data-profile>
 </Components>
</CMD>

            

Denne ressources indholdsdata er dækket af licensen Clarin.dk Public License som du IKKE har accepteret. Klik her for at læse og acceptere licensen.