Clarin.dk

DanNet 2.1, udgivet 15. september, 2011, owl-version

							<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CMD xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.clarin.eu/cmd http://infra.clarin.dk/cmd/dkclarin-lex-md-schema.xsd">
<Header>
<MdCreator>DK-CLARIN</MdCreator>
<MdProfile>https://infra.clarin.dk/cmd/dkclarin-lex-profile-instance.xml</MdProfile>
</Header>
<Components>
<olac>
<accessRights>http://wordnet.dk/dannet/license.txt</accessRights>
<conformsTo>LEX</conformsTo>
<contributor olac-role="sponsor">DK-CLARIN</contributor>
<contributor olac-role="depositor">dsl.dk</contributor>
<created>2011-09-15</created>
<description xml:lang="da"> Beskrivelse:  
					DanNet er et forsknings- og udviklingsprojekt der går ud på at udarbejde
					et dansk leksikalsk-semantisk ordnet; dvs. en sprogresurse hvor ords 
					betydningsstruktur og interne relationer er udtrykt i et formelt sprog 
					og derved gjort anvendelige for IT-systemer der arbejder med intelligent 
					informationshåndtering.</description>
<description xml:lang="en"> Description:  
					DanNet is a research- and development project concerned with the 
					development of a Danish lexical semantic wordnet; i.e. a language 
					resource where the semantic relations between words are expressed 
					in a formal language and thereby made usable for IT systems dealing 
					with intelligent information handling.</description>
<identifier>62377e32-b157-4e4e-9871-375b34b8d044</identifier>
<issued>2011-09-15</issued>
<language>da</language>
<language>en</language>
<publisher>cst.ku.dk</publisher>
<publisher>dsl.dk</publisher>
<rights>free</rights>
<title>DanNet 2.1, udgivet 15. september, 2011,  owl-version</title>
<type olac-linguistic-type="Lexicon">Data</type>
</olac>
<DKCLARIN-dkclarin>
<CPsId>http://wordnet.dk/dannet/DanNet-2.1_owl.zip</CPsId>
<infoAbout>http://wordnet.dk/dannet/dannetspecifikationer_v2.1.pdf</infoAbout>
<infoAbout>readme-1.0.txt</infoAbout>
</DKCLARIN-dkclarin>
<DKCLARIN-lex>
<lexiconType>#Wordnet</lexiconType>
<mainLevelInformation>#Semantics</mainLevelInformation>
<lexicalUnit n="synset" xml:lang="da">65663</lexicalUnit>
<lexicalUnit n="lemma" xml:lang="da">57458</lexicalUnit>
<noLanguages>2</noLanguages>
<geographicCoverage>Danmark</geographicCoverage>
<timeCoverage>1950-</timeCoverage>
</DKCLARIN-lex>
</Components>
</CMD>

						

Denne ressources indholdsdata er dækket af licensen Clarin.dk Public License som du IKKE har accepteret. Klik her for at læse og acceptere licensen.